ซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ป คือ กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาแรงงาน และรับจ้างทำของ ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2536  บริษัท ซี.เค.เอ็ม.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมี พ.อ.(พิเศษ) วิจัย  กำลังเอก เป็นประธานบริษัท  เริ่มให้บริการงานรับเหมาค่าแรงและรับจ้างทำของในยุคเริ่มต้น เพื่อแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อมาได้เปิดบริษัท โพร์ไวด์ เพาเวอร์ เอ๊าซอร์สซิ่ง จำกัด ขึ้นอีก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547  เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทที่เปิดให้บริการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก และทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อ ซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ป ตั้งแต่นั้นมา

     จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 24 ปี  ซี เค เอ็ม กรุ๊ป มีทีมงานที่มีความชำนาญ ผ่านการฝึกอบรมในงานด้านบริหารงานบุคคล ที่พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประสานงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพนักงาน 

 

 

 

 •   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  บริการรับเหมาแรงงาน การันตีด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 24 ปี

 

FB : CKM GROUP