จากประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหารงานบุคคลมากว่า 24  ปี ซี เค เอ็ม กรุ๊ป จัดการบริการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ และขั้นตอนแบบแผนที่ชัดเจน เริ่มต้นจากกระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ มีทัศนคติ และขีดความสามารถที่ตรงและเข้ากับองค์ได้ เฝ้าติดตามการทำงาน ประเมินผลการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงานในทุกๆด้าน ตลอดจนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

        จากนี้ไปความต้องการที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้สมัครงานและผู้ประกอบการ ซี เค เอ็ม กรุ๊ปจะทำหน้าที่จะจัดหานำเสนอเป็นธุระจัดการให้กับคุณ เพียงคุณมอบความไว้วางใจให้กับเรา


 


ผู้สมัครงานสามารถฝากประวัติการทำงานไว้กับ CKMJOB.COM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้สมัครงานสามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจได้โดยง่าย ตามหมวดหมู่ที่แบ่งอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดต่างๆ โดยประวัติการทำงานจะผ่านการพิจาณาและให้คำแนะนำโดยที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการสรรหาและคัดเลือกของ CKMJOB.COMเพื่อที่จะนำเสนอคุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้สมัครงานและให้ตรงกับความต้องการขององค์กรที่ผู้สมัครงานใจสนอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้สมัครงานยังสามารถฝากประวัติการทำงานไว้ก่อนได้ เมื่อมีตำแหน่งงานหรือองค์กรที่เหมาะสมกับท่าน CKMJOB.COM จะช่วยจัดการงานต่างๆ ให้ผู้สมัครงานเสมือนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว

  เพื่อความสมบูรณ์ในการฝากประวัติการทำงาน
โปรดระบุหัวข้อต่างเหล่านี้ด้วย
 
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ
เงินเดือนที่ต้องการ
การศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน ( เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก )
บุคคลอ้างอิง
 

หมายเหตุ : ประวัติของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ ผู้อื่นที่นอกเหนือจาก CKMJOB.COM หรือองค์กรที่ท่านสมัครงาน จะไม่สามารถดูข้อมูลของท่าน